Cursusprogramma TOS en autisme

Deze cursusmodule is voor leerkrachten/docenten, remedial teachers, intern begeleiders en zorgcoördinatoren uit het onderwijs die zich willen verdiepen in leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) waarbij de communicatieve beperkingen op de voorgrond staan. Wanneer je meer informatie wilt over hoe je jouw leerlingen met (een vermoeden van) TOS/ASS op een effectieve manier begeleid, aansluitend bij de behoeften van deze leerling en de praktijk van het alledaags onderwijs dan verwijzen we je graag naar de module Tos en C0-morbiditeit uit het cursusprogramma Taalontwikkelingsstoornis.

Autisme belevingscircuit

€95,00 incl. BTW