Cursusprogramma voor ouders

Ongeacht eventuele maatregelen van de Rijksoverheid rondom corona, gaan al onze cursussen voor het cursusjaar '20/'21 door. Als dit niet fysiek kan, worden cursussen in een digitale omgeving gegeven. Met uitzondering van Ervaar TOS, Ervaar gehoorverlies en het Autisme belevingscircuit. Deze ervaringscircuits kunnen alleen fysiek plaatsvinden.

Dit cursusprogramma is speciaal voor ouders en bestaat uit een aantal gebarencursussen, cursussen om te ervaren hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of autisme te hebben en de cursus Praten doe je met z’n tweeën. Daarnaast wordt door de school of de behandelgroep regelmatig een cursus- of informatieavond georganiseerd. Meer informatie daarover is verkrijgbaar bij de medewerkers van de betreffende locatie.

‘Praten doe je met zijn tweeën’ Hanen

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

ABC, Autisme Beleving Circuit

Het Autisme belevingscircuit werkt voor veel ouders als een echte eyeopener. Je ervaart tijdens een circuit met praktische opdrachten tegen welke muren mensen met autisme kunnen aanlopen. De 10 opdrachten in dit circuit brengen je in aanraking met de gevoelswereld van jongeren en volwassenen met autisme.
€95,00 incl. BTW

Ervaar TOS

Ontdek in dit praktische ervaringscircuit zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben. Leef je in, voel de frustratie en krijg meer inzicht in de onderwijsbehoeften van een kind met TOS.
€80,00 incl. BTW

Stimulerend opvoeden: prettiger omgaan met je kind(eren) – voor ouders

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

Interactief voorlezen – voor ouders

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

Ervaar gehoorverlies

Ervaar zelf hoe het is om niet goed te kunnen horen. Hoe volg je een gesprek als je slechthorend bent? Welke hulpmiddelen zijn er en hoe kan iemands mondbeeld en gebaren maken jou ondersteunen?
€80,00 incl. BTW