Cursusaanbod kinderen en jongeren

Auris biedt ook cursussen aan voor kinderen en jongeren. Deze worden vaak in overleg met de ambulant behandelaar of ambulant dienstverlener uitgekozen.

Kosten en vergoeding
Wanneer het kind of de jongere ondersteuning krijgt van Auris Zorg of Auris Onderwijs dan kunnen de kosten van de cursus in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het zorgprogramma of het onderwijsarrangement. Neem voor meer informatie contact op met het Auris Cursuscentrum.

Tonen per pagina

Ervaar TOS met mij

Weten jouw klasgenoten niet goed hoe het is om TOS te hebben? In deze cursus leer je om dit goed aan jouw klas te vertellen. Ook laat je jouw klasgenoten ervaren hoe het is. Daarna weten zij hoe ze met jou rekening kunnen houden. Jouw ambulant dienstverlener geeft deze cursus.
Bel voor meer informatie

Online NGT/CIDS (online NGT & culturele vorming & identiteit voor doven en slechthorenden)

Dove en slechthorende leerlingen in het regulier primair en voortgezet onderwijs kunnen meedoen met deze module waarin we naast gebarentaal ook veel aandacht besteden aan culturele vorming en identiteitsontwikkeling veel aandacht besteden aan culturele vorming en identiteitsontwikkeling van D/SH kinderen. En dat onder begeleiding van een D/SH NGT-docent die tevens ervaringsdeskundige en rolmodel is.
Bel voor meer informatie

Sociaal Vaardig Communiceren

Vind je het soms lastig om met anderen om te gaan? Deze training helpt je om makkelijker contact te maken met leeftijdsgenoten.
Bel voor meer informatie

Krachttraining

Krachttraining is een training om de kracht in jezelf te ontdekken en te gebruiken. Wil je leren opkomen voor jezelf, meer zelfvertrouwen krijgen en jouw gevoelens begrijpen? Dan is krachttraining iets voor jou.