Nederlandse Gebaren Taal (NGT)

Nederlandse Gebarentaal (NTG) is een natuurlijke taal met een eigen woordenschat en grammatica. Belangrijk kenmerk van NGT is dat het een visuele taal is. Er wordt geen gebruikgemaakt van de stem. Dit in tegenstelling tot Nederlands met Gebaren (NmG) dat het gesproken Nederlands ondersteund met gebaren. Naast het gebruik van gebaren zijn ook mimiek, mondbeeld, wijzen en lichaamshouding belangrijke onderdelen in de communicatie.

NGT wordt gebruikt in de communicatie met dove en ernstig slechthorende kinderen waarbij de spraak/taalontwikkeling (nog) niet op gang is gekomen.

Auris biedt op verschillende niveaus NGT-trainingen voor professionals aan. Neem contact op met het cursuscentrum en vraag naar de mogelijkheden.

Tonen per pagina

NGT Kijk ik gebaar

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

NGT OM1, de Ouder Module 1 – voor ouders

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

NGT OM2, de Ouder Module 2

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

NGT OM3, de Ouder Module 3

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

NGT OM3+, de Ouder Module 3 plus

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

NGT Belangstellenden deel 3

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

NGT Coaching en NGT of NmG Praktische module

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie