ABC, Autisme Beleving Circuit

Het Autisme belevingscircuit werkt voor veel ouders als een echte eyeopener. Je ervaart tijdens een circuit met praktische opdrachten tegen welke muren mensen met autisme kunnen aanlopen. De 10 opdrachten in dit circuit brengen je in aanraking met de gevoelswereld van jongeren en volwassenen met autisme.

Trainingsdoelen

Je ervaart zelf hoe het is om informatie anders te verwerken.

Gedragsdoelen

  • Je ervaart hoe het is om te veel prikkels binnen te krijgen en geen overzicht meer te hebben.
  • Je ontdekt hoe je kunt vastlopen als concrete communicatie ontbreekt.

Resultaat

  • Je kunt je verplaatsen in kinderen en jongeren met autisme.
  • Je weet hoe je kinderen en jongeren met autisme kunt helpen om minder overprikkeld te raken of vast te lopen.

Voor wie?

Ouders en betrokkenen van kinderen/jongeren met een autisme spectrum stoornis

Prijs: € 95,- per deelnemer, voor ouders van kinderen betrokken bij Auris is in overleg met de behandelaar bekostiging mogelijk vanuit de behandelovereenkomst van Auris-zorg of vanuit het Auris onderwijsarrangement.

Dit product is uitverkocht