Cursusprogramma TOS en autisme

Dit cursusprogramma is voor leerkrachten/docenten, remedial teachers, intern begeleiders en zorgcoördinatoren uit het onderwijs die zich willen verdiepen in leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) waarbij de communicatieve beperkingen op de voorgrond staan. Na het volgen van de zes modules heb je specialistische kennis opgebouwd over leerlingen met autisme, hun taalgebruik en manier van communiceren. Je hebt inzicht gekregen in wat de gevolgen kunnen zijn van het hebben van autisme voor het volgen van onderwijs en voor de sociale en emotionele ontwikkeling. In de modules worden praktische handvatten gegeven voor het omgaan met deze leerlingen en het handelen in de dagelijkse praktijk. De zes modules van dit cursusprogramma kunnen los van elkaar worden gevolgd.