Emotie-educatie, gevoelsposter en -kaartjes - ouders

Heb jij een kind met een TOS die moeite heeft zijn/haar emoties te reguleren? Vind in de gevoelensposter en de bijbehorende kaarten handvatten om hiermee om te gaan.
Bel voor meer informatie

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Heb je meer kennis en inzicht over emotie-educatie en zelfinzicht over hoe jij omgaat met emoties.

En kun je je kind helpen:
> Emoties onder woorden te brengen door de emotiewoordenschat te vergroten.
> Emoties bij anderen te herkennen en zich in te leven in de ander.
> De eigen emoties te begrijpen en te reguleren.
> Nuances in de eigen emoties te herkennen en deze zelf aan te brengen.
> Te leren gepast te reageren op anderen en oplossingen te bedenken wanneer er een conflict ontstaat.

EXTRA INFORMATIE
Bij deze training ontvang je de gevoelensposter en -kaarten. Met deze poster en kaarten begeleid en ondersteun je kinderen van 6 t/m 12 jaar die moeite hebben om te gaan met emoties.

VOOR
Ouders, opvoeders en betrokkenen van kinderen van 6 t/m 12 jaar.

STUDIEBELASTING
In totaal 1,5 contacturen.

INVESTERING
€ 115,-