Ervaar TOS

Ontdek in dit praktische ervaringscircuit zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben. Leef je in, voel de frustratie en krijg meer inzicht in de onderwijsbehoeften van een kind met TOS.

Trainingsdoelen

Je hebt meer inzicht in de belevingswereld van een kind met TOS.

Gedragsdoelen

Door het doen van 10 opdrachten ervaar je zelf hoe het is om TOS te hebben.

  • Je leert wat mensen met TOS ervaren in allerlei voorkomende dagelijkse situaties.
  • Je ontwikkelt een positieve houding en doet kennis op over kinderen en jongeren met TOS.
  • Door zelf te ervaren, krijg je meer inzicht in de behoeften en belevingswereld van een kind of jongere met TOS en leer je je handelen daarop aan te passen.

Resultaat

  • Je kunt je verplaatsen in kinderen en jongeren met TOS.
  • Jouw kind met TOS voelt zich beter begrepen.

Voor wie?

Ouders en betrokkenen van kinderen/jongeren met TOS.

Prijs: € 80 per deelnemer, voor ouders van kinderen betrokken bij Auris is in overleg met de behandelaar bekostiging mogelijk vanuit de behandelovereenkomst van Auris-zorg of vanuit het Auris onderwijsarrangement.

Dit product is uitverkocht