Herken TOS bij peuters

Herken TOS bij peuters is een workshop over vroegsignalering van spraak-, taal- en communicatieproblematiek bij peuters in voorschoolse voorzieningen. Deze workshop is ook geschikt voor leerkrachten die VVE-lessen geven en/of een groep hebben met kleuters met een taalachterstand. Aan de hand van verhelderende praktijkvoorbeelden leer je hoe je spraak- en taalachterstanden die soms verborgen zijn, bij peuters kunt herkennen. Daarnaast krijg je praktische informatie en tips om de gesignaleerde achterstand aan te pakken en hoor je hoe en wanneer hulp van buitenaf ingeroepen kan worden. 

Je bent in staat de signalen van achterstand in de spraak- en taalontwikkeling bij peuters te herkennen.

Voor wie: Pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Waar: Auris Dienstverlening in Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, Goes, Breda, Tilburg, Haarlem en Leiden of op locatie
Wanneer: Op aanvraag
Kosten: Op aanvraag

Cursuscentrum Utrecht/Amersfoort: Op aanvraag - bel: (030) 266 08 75

Bel voor prijsopgave

Cursuscentrum Rotterdam: Op aanvraag - Bel: (010) 243 67 14

Bel voor prijsopgave

Cursuscentrum Goes/Breda/Tilburg: Op aanvraag - Bel: (0113) 323 264

Bel voor prijsopgave

Cursuscentrum Haarlem: Op aanvraag - Bel: (023) 7078062

Bel voor prijsopgave

Cursuscentrum Leiden: Op aanvraag - Bel: (071) 5723742

Bel voor prijsopgave