Module 0: Ervaar gehoorverlies (D/SH)

Ervaar gehoorverlies vormt een uitstekende basis voor het volgen van module 1: Een slechthorende leerling of een leerling met een cochleair implantaat (CI) in de klas.

Trainingsdoelen

 • Je hebt meer inzicht in wat het kan betekenen en hoe het voelt om slechthorend te zijn.
 • Je hebt ontdekt welke inspanning je moet leveren om de informatie te verstaan en te begrijpen.
 • Je hebt adviezen gekregen over hoe je je handelen als leraar of zorgmedewerker goed afstemt op een slechthorend kind of jongere.
 • Met elkaar hebben we de tips en adviezen verzameld die voortvloeien uit de opgedane ervaringen.

Gedragsdoelen

Door het doen van de oefeningen in dit ervaringscircuit ervaar je hoe het is om gehoorverlies te hebben. Je krijgt meer inzicht in de volgende vragen:

 • Wat betekent het om niet goed te kunnen horen?
 • Wat gebruik je allemaal om goed te kunnen horen en verstaan?
 • Hoe volg je een gesprek in een rumoerige omgeving?
 • Wat kan je eigenlijk van iemands mondbeeld aflezen als je de stem niet hoort?
 • En gebaren maken, hoe doe je dat?

Resultaat

 • Je kunt je verplaatsen in dove of slechthorende leerlingen.
 • Je weet hoe je jouw manier van lesgeven en begeleiden op hen af kunt stemmen.

Voor wie: Professionals die met kinderen en jongeren werken in onderwijs en zorg.

Dit product is uitverkocht