Module 1: ASS het onbekend is!

In deze module krijg je inzicht in de achtergronden van leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en een autismespectrumstoornis (ASS). Je komt erachter dat geen enkele leerling met TOS-ASS hetzelfde is. Je leert welke onderwijsbeperkingen en onderwijsbehoeften zich kunnen voordoen bij deze leerlingen en hoe je deze leerlingen extra kunt ondersteunen. De cursus is aangepast aan de huidige inzichten rond autisme. Aan de orde komen onder meer:

  • Autisme in het kort
  • Zienswijze door de jaren heen
  • Autismespectrumstoornis en DSM 5
  • Verklaringsmodellen
  • Richtlijn toelaatbaarheid Siméa Elkaar verstaan
  • OPP Auris deel-ontwikkelingsperspectief

Je hebt kennis verkregen van de beperkingen en mogelijkheden die kinderen met TOS-ASS hebben bij het volgen van regulier onderwijs.

Voor wie: Leerkrachten, docenten en professionele begeleiders van kinderen met autisme
Waar: Auris Dienstverlening in Utrecht, Amersfoort, Rotterdam en Bergen op Zoom

ASS module 1 - Utrecht/Amersfoort: Op aanvraag

Bel voor prijsopgave