Module 1: Een slechthorende leerling of een leerling met een cochleair implantaat (CI) in de klas

Wat zijn de gevolgen voor een leerling en diens omgeving als het kind doof of slechthorend is of een CI heeft? Welke ondersteuning is nodig op school?

Voltooi het complete cursusprogramma Doof/slechthorend en meld je ook aan voor module 2: Gedrag vertaald.

Trainingsdoelen

 • Je hebt kennis over doof- en slechthorendheid en de gevolgen daarvan voor de leerling en zijn of haar omgeving.
 • Je weet wat dove en slechthorende leerlingen nodig hebben aan ondersteuning op school.
 • Je hebt theoretische kennis over een CI en de gevolgen hiervan voor de leerling en zijn of haar omgeving.

Gedragsdoelen

Je krijgt informatie over:

 • de werking van geluid;
 • het gehoor;
 • soorten slechthorendheid;
 • hulpmiddelen en apparatuur;
 • de zitplaats in de klas en de akoestiek;
 • de invloed op de taalontwikkeling (bijvoorbeeld woordenschat) of het leren van een vreemde taal;
 • het aanpassen van methodieken en didactische werkvormen.

Resultaat

 • Je hebt inzicht over de ontwikkeling van de spraak en het gehoor bij jouw dove en slechthorende leerlingen.
 • Je weet hoe een CI werkt.
 • Je weet wat de gevolgen van een CI kunnen zijn voor het leer- en leesproces voor jouw leerlingen.
 • Je hebt praktische handvatten voor geluid, hulpmiddelen zoals ondersteunende gebaren, apparatuur, plaats in de klas en akoestiek om jouw dove en slechthorende leerlingen te ondersteunen.

Voor wie: Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basis- en voortgezet onderwijs.

Dit product is uitverkocht