Module 2: ASS een taalstoornis?

Taalontwikkeling en autismespectrumstoornissen zijn met elkaar verbonden. Er zijn ten aanzien van de verschillende taalaspecten opvallende kenmerken te onderscheiden in het verbaal functioneren van leerlingen met autisme. In deze module verkrijg je kennis over deze kenmerkende taalaspecten en de relatie tussen taal(ontwikkelingsstoornissen) en autismespectrumstoornissen. Je leert per taalaspect de mogelijke onderwijsbehoeften kennen en wat dat van jou vraagt als professional binnen de school. Je leert aan te geven of je te maken hebt met een leerling die mogelijk valt binnen de doelgroep van Auris, de zogeheten TOS-ASS leerlingen.

Je bent in staat kenmerkende taalaspecten te herkennen bij leerlingen met een TOS-ASS en je kunt met de compenserende tips aan de slag in de praktijk.

Voor wie: Leerkrachten, docenten en professionele begeleiders van kinderen met autisme
Waar: Auris Dienstverlening in Utrecht, Amersfoort, Rotterdam en Goes, Breda, Tilburg, Bergen op Zoom

ASS module 2 - Utrecht/Amersfoort: Op aanvraag

Bel voor prijsopgave

ASS module 2 - Goes/Bergen op Zoom/Breda/Tilburg: Op aanvraag

Bel voor prijsopgave