Module 2: Gedrag vertaald

Krijg handvatten om het gedrag van een dove of slechthorende leerling te duiden, de sociaal-emotionele ontwikkeling te herkennen en dit te stimuleren.

Trainingsdoelen

  • Je hebt kennis over de sociaal-emotionele ontwikkeling bij dove en slechthorende leerlingen.
  • Door praktische adviezen en materialen bezit je de vaardigheid om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren.

Gedragsdoelen

De sociaal-emotionele ontwikkeling bij dove en slechthorende leerlingen verloopt anders dan bij horende kinderen. Dit heeft ook invloed op het gedrag van de leerlingen. In deze module krijg je handvatten die van belang zijn dit gedrag te duiden en de sociaal-emotionele ontwikkeling te herkennen en te stimuleren.

Resultaten

  • Je kunt het gedrag van jouw dove en slechthorende leerlingen duiden en je snapt hoe hun sociaal-emotionele ontwikkeling hier invloed op kan hebben.
  • Jouw dove en slechthorende leerlingen worden gestimuleerd in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor wie: Leraren, remedial teachers en intern begeleiders basis- en voortgezet onderwijs.

D/SH module 2 - Zoom: 10 maart 2021, 15.00 - 17.30 uur

€115,00 incl. BTW
Bestel nu!

D/SH module 2 - Haarlem: 13 april 2021 - 19.30 - 22.00 uur

€115,00 incl. BTW
Bestel nu!