Module: Herken TOS bij kleuters

Uit onderzoek blijkt dat 5 tot 7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis heeft. In elke basisschoolgroep kan er dus een kind met TOS zitten. Wil jij weten wat de TOS-signalen zijn en hoe je in dat geval moet handelen? Dan is deze module voor jou!

Trainingsdoelen

Je bent in staat om (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis te herkennen en om gericht aan de bel te trekken.

Gedragsdoelen

In deze workshop krijg je aan de hand van veel filmfragmenten informatie over:

  • de kenmerken van TOS;
  • de manier waarop je dit in de groep kunt observeren en signaleren;
  • de mogelijkheden van Auris wanneer je bij een kind TOS signaleert.

Resultaat

Je bent alert op TOS-signalen bij de kinderen op jouw school en weet welke actie je daarop kunt ondernemen. Zo draag jij bij aan een vroege signalering van TOS.

Voor wie: Leraren en onderwijsassistenten groep 1 en 2, remedial teachers en intern begeleiders van de onderbouw.

Dit product is uitverkocht