Nederlands met Gebaren (NmG) - Rotterdam

In het Nederlands met Gebaren wordt gebruik gemaakt van de gesproken taal ondersteund met gebaren uit de NGT. NmG wordt gebruikt in de communicatie met slechthorende kinderen, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of dove kinderen met CI waarbij de spraak-/taalontwikkeling goed op gang is gekomen. 

Tonen per pagina

NmG Oudercursus deel 1 t/m 4

Bel voor prijsopgave

NmG Onderwijs 1

Bel voor prijsopgave

NmG Onderwijs 2

Bel voor prijsopgave