NMG 1 onderwijs

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl
Bel voor meer informatie

Leer 750 gestandaardiseerde gebaren die je iedere dag weer kunt toepassen.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kan je beter communiceren met dove of slechthorende kinderen en kinderen met een TOS.
> Kun je het taalbegrip en de taalproductie van deze kinderen stimuleren.

VOOR
Professionals, ouders, opvoeders en anderen die betrokken zijn bij de spraak-/taalontwikkeling van dove en slechthorende peuters en/of peuters met een TOS.

STUDIEBELASTING
12 of 14 lessen van 2 uur.

INVESTERING
€ 340,- voor 12 lessen,
€ 419,- voor 14 lessen.
De kosten voor lesmateriaal bedragen € 83,50.