Training 0: NmG met peuters

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum: 085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.
Bel voor meer informatie

Leer beter communiceren met dove en slechthorende peuters en met peuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Deze training succesvol afgerond? Ga verder met training 1: NmG 1 onderwijs en vergroot jouw NmG-woordenschat met maar liefst 750 gebaren.

Trainingsdoelen

  • Je kent gestandaardiseerde gebaren die aansluiten bij het taalniveau en de belevingswereld van peuters.
  • Je kent de gestandaardiseerde gebaren die je in het dagelijks leven kunt gebruiken.
  • Je kunt woorden en namen spellen met het handalfabet.

Gedragsdoelen

Wanneer je communiceert met dove en slechthorende peuters en peuters met TOS, kun je dit ondersteunen met gebaren.

Resultaat

  • Je kunt beter communiceren met dove of slechthorende peuters en peuters met TOS.
  • Het taalbegrip en de taalproductie van deze peuters verbetert.

Voor wie: Professionals die met dove of slechthorende kinderen werken.

Startdata:

Utrecht:
vanaf 4 maart 2021 van 19.30 - 21.30 uur (4, 11, 18, 25 maart, 1 ,8 en res. 15 april)

Rotterdam:
Vanaf 12 oktober 2020 van 19.30 - 21.30 uur 
Vanaf 12 januari 2021 van 19.30 - 21.30 uur
Vanaf 8 april 2021 van 19.30 - 21.30 uur

Kosten: De kosten voor deze training worden mogelijk vergoed door je zorgverzekeraar. Hiervoor is een verwijzing nodig van een Klinisch Fysicus audioloog, medisch specialist (bijv. KNO-arts) of huisarts. Het cursuscentrum kan hierover meer informatie verstrekken. Zonder verwijzing zijn de kosten voor deze training € 210 voor 6 lessen. De kosten voor lesmateriaal bedragen € 83,50.