Ervaar gehoorverlies

Ervaar zelf hoe het is om niet goed te kunnen horen. Hoe volg je een gesprek als je slechthorend bent? Welke hulpmiddelen zijn er en hoe kan iemands mondbeeld en gebaren maken jou ondersteunen?

Trainingsdoelen

 • Je hebt meer inzicht in wat het kan betekenen en hoe het voelt om slechthorend te zijn.
 • Je hebt ontdekt welke inspanning je moet leveren om de informatie te verstaan en te begrijpen.
 • Je hebt adviezen gekregen over hoe je jouw slechthorende kind kan ondersteunen.
 • Met elkaar delen we onze ervaringen, tips en adviezen.

Gedragsdoelen

Door het doen van de oefeningen in dit ervaringscircuit ervaar je hoe het is om gehoorverlies te hebben. Je krijgt meer inzicht in de volgende vragen:

 • Wat betekent het om niet goed te kunnen horen?
 • Wat gebruik je allemaal om goed te kunnen horen en verstaan?
 • Hoe volg je een gesprek in een rumoerige omgeving?
 • Wat kan je eigenlijk van iemands mondbeeld aflezen als je de stem niet hoort?
 • En gebaren maken, hoe doe je dat?

Resultaat

 • Je kunt je verplaatsen in jouw dove of slechthorende kind.
 • Je weet hoe je jouw manier van handelen op hen af kunt stemmen.

Voor wie?

Ouders van een slechthorend kind of jongere en ouders van een kind of jongere met een CI.

Kosten: € 80 per deelnemer, voor ouders van kinderen betrokken bij Auris is in overleg met de behandelaar bekostiging mogelijk vanuit de behandelovereenkomst van Auris-zorg of vanuit het Auris onderwijsarrangement.

Dit product is uitverkocht