Workshop 2 Een taalstoornis en ASS

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de achtergronden van leerlingen met een stoornis in de taalontwikkeling en een stoornis in het autistisch spectrum. Je komt erachter dat geen enkele leerling met een stoornis in de taalontwikkeling en met een stoornis in het autistisch spectrum hetzelfde is. Je leert welke onderwijsbeperkingen en onderwijsbehoeften zich kunnen voordoen bij deze leerlingen en hoe je deze leerlingen kunt ondersteunen. De workshop is aangepast aan de huidige inzichten rondom autisme.  

Door middel vanintervisie en casussen krijg je handvatten voor het omgaan met deze leerlingen en het handelen in de dagelijkse praktijk.

Casussen mogen vooraf worden ingebracht door de deelnemers of er worden casussen gebruikt vanuit het cursusaanbod. Aan de hand van kijkwijzervragen brengen we de leerling samen in beeld.

Je hebt kennis gekregen van de beperkingen en mogelijkheden die leerlingen met een taalstoornis en ASS hebben bij het volgen van regulier onderwijs. Je hebt concrete handvatten voor het omgaan met deze leerlingen en het handelen in de dagelijkse praktijk. 

Voor wie: Leerkrachten basisonderwijs, remedial teachers, IB’ers, leraren vo, zorgcoördinatoren vo

Waar: Auris Dienstverlening Goes, Nassaulaan 8

Workshop 2 bao - Goes: dinsdag 11 februari 2020, 19.30 uur-21.30 uur

€80,00 incl. BTW
Bestel nu!

Workshop 2 vo - Goes: dinsdag 11 februari 2020, 19.30 uur-21.30 uur

€80,00 incl. BTW
Bestel nu!