Workshop 3: Taal - ASS en communicatie

Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de communicatieve redzaamheid van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Voor leerlingen met een TOS-ASS is het complex om zowel de boodschap van de ander te begrijpen als de eigen boodschap goed onder woorden te brengen. 

Door middel vanintervisie en casussen krijg je handvatten voor het omgaan met deze leerlingen en het handelen in de dagelijkse praktijk.

Casussen mogen vooraf ingebracht worden door de deelnemers of er worden casussen gebruikt vanuit het cursusaanbod. Aan de hand van kijkwijzervragen brengen we de leerling samen in beeld.

Je hebt kennis van de beperkingen en mogelijkheden die leerlingen hebben met TOS-ASS hebben bij het volgen van regulier onderwijs. Je hebt concrete handvatten om de communicatie en gesprekvoering met leerlingen met TOS-ASS te verbeteren.

Voor wie: Leerkrachten basisonderwijs, remedial teachers, IB’ers, leraren vo, zorgcoördinatoren vo
Waar: Auris Dienstverlening Goes, Nassaulaan 8

Workshop 3 bao - Goes: dinsdag 10 maart 2020, 19.30 uur-21.30 uur

€80,00 incl. BTW
Bestel nu!

Workshop 3 vo - Goes: dinsdag 10 maart 2020, 19.30 uur-21.30 uur

€80,00 incl. BTW
Bestel nu!