TOS en ik

Het boek is te bestellen via info.spreekhoorn@auris.nl.
€15,00

Met dit boekje leert het kind om TOS bespreekbaar te maken en dat zijn/haar omgeving hierover kan praten. Het doel is ook om herkenning en erkenning te vinden. Met behulp van het boek gaat het kind en zijn/haar omgeving op zoek naar de beperkingen en de krachten van het kind.

Inhoud

Het boek bestaat uit 30 verhaaltjes (hoofdstukken) die in een vast structuur zijn geschreven. Allemaal worden ze ondersteund door illustraties. De verhaaltjes gaan over alledaagse situaties en hoe de TOS naar voren kan komen in deze situaties.  Elk verhaaltje wordt theoretisch kort toegelicht en er staan praktische tips voor begeleiders/ouders bij.

Bepaalde hoofstukken gaan over taalaspecten zoals woordvindingproblemen (hoofdstuk 1, 11) of woordversprekingen (hoofdstuk 14). Een aantal hoofdstukken gaan ook in op de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind. Zo gaan hoofdstuk 3 en 7 in op de energiebalans van een kind en hoe dat zich uit in gedrag (emotioneel). Je kan je dan soms terugtrekken of ineens een uitspatting hebben. Er staan tips in hoe en wanneer je dan het best kunt communiceren met je omgeving (hoofdstuk 12). Ook worden er in verhaaltjes vertelt hoe lastig het soms kan zijn om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenootjes (sociaal) en hoe dat tot compensatiegedrag kan leiden (hoofdstuk 8). Hoe ga je hier als omgeving op in?

Een voorbeeldje

In hoofdstuk 9 wordt een voorbeeld gegeven hoe kinderen met TOS niet altijd adequaat weten te reageren in sociale situaties. Leeftijdsgenootjes kunnen hier niet altijd positief op reageren. Maar ook het maken van taalfoutjes kan soms ertoe leiden dat het kind mikpunt wordt van pesterijen. Hier gaat het verhaaltje van hoofdstuk 28 over.