Kosten en vergoeding

IN VEEL GEVALLEN KOM JE IN AANMERKING VOOR EEN VERGOEDING

Bij iedere cursus in deze cursusgids staan de kosten. In veel gevallen kom je in aanmerking voor een vergoeding, bijvoorbeeld als een kind al zorg of onderwijs krijgt vanuit Auris. Kom je niet in aanmerking voor een vergoeding? Dan betaal jij (of jouw werkgever) de kosten zelf.

Zorg

Krijgt jouw kind of cliënt zorg vanuit Auris, zoals behandeling thuis of op een behandelgroep? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de cursuskosten. Vraag aan jouw contactpersoon van Auris (meestal de ambulant behandelaar of behandelcoördinator) of de cursus in het zorgarrangement past. Als de cursus in het behandelplan wordt opgenomen, dan worden de kosten vergoed.

Onderwijs

Ben jij leerkracht en heb jij een leerling in de klas met ondersteuning van Auris? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een vergoeding van de cursuskosten. Bespreek met jouw contactpersoon van Auris (meestal de ambulant dienstverlener) of de cursus in het onderwijsarrangement past. Als de cursus in het ondersteuningsdocument wordt opgenomen, dan worden de kosten vergoed.

Wanneer het kind geen zorg ontvangt van Auris

Ben jij ouder van een kind met TOS of gehoorverlies en wil jij een cursus volgen, maar krijgt jouw kind geen zorg vanuit Auris? Neem dan contact op met het Auris Cursuscentrum. Mogelijk kom je wel in aanmerking voor vergoeding van de cursuskosten. We vertellen je graag hoe dit werkt.

Inschrijven

Na overleg met jouw contactpersoon bij Auris of het Auris Cursuscentrum over de mogelijkheden rondom vergoeding, schrijf je je in op auris.nl/cursus. Als de cursus voor vergoeding in aanmerking komt dan kun je dit in het aanmeldproces aangeven. Lukt aanmelden via de website niet? Het Auris Cursuscentrum helpt je er graag bij.