Basismodule: Ervaar TOS - professionals

Ervaar zelf hoe het is om een taalontwikkelingsstoornis te hebben en krijg meer inzicht in de (onderwijs)behoeften van een leerling met een TOS.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module heb je:
> in verschillende situaties ervaren hoe het is om TOS te hebben;
> meer inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling en een eerste idee hoe je jouw handelen hierop kunt aanpassen;
> meer begrip voor leerlingen met TOS.

EXTRA INFORMATIE
Het praktische ervaringscircuit bestaat uit een tiental opdrachten die gericht zijn op de vijf taalaspecten: spraak, auditieve verwerking, taalinhoud, taalvorm en taalgebruik. In deze module ga je zelf ervaren wat het is om TOS te hebben. We gaan hierbij niet uitgebreid in op de theoretische achtergrond. Dat komt aan de orde in 'Basismodule: Herkennen en signaleren van TOS'. Wel ontvang je na afloop een boekje met theoretische achtergrondinformatie.
Deze module wordt alleen fysiek aangeboden.

VOOR
Professionals die werken met kinderen en jongeren met TOS in het onderwijs (zowel primair onderwijs als vo/mbo) en zorg.

STUDIEBELASTING
De totale cursus bestaat uit 2 contacturen.

Ervaar TOS prof - Rotterdam: 14 mei 2024, 19.00 - 21.30 uur

€85,00

Ervaar TOS prof - Leiden: 27 mei 2024 - 16.00 - 18.00 uur

€85,00

Ervaar TOS prof - Haarlem: 21 mei 2024, 16.00 - 18.00 uur

€85,00

Ervaar TOS prof - Goes: 30 mei 2024, 15.30 - 17.30 uur

€85,00

Ervaar TOS prof - Bergen op Zoom: 30 mei 2024, 15.30 - 17.30 uur

€85,00

Ervaar TOS prof - Breda: 30 mei 2024, 15.30 - 17.30 uur

€85,00

Ervaar TOS prof - Tilburg: 30 mei 2024, 15.30 - 17.30 uur

€85,00