Nederlandse Gebaren Taal (NGT)

NGT is een natuurlijke taal met een eigen woordenschat en grammatica. Belangrijk kenmerk van deze taal is dat het een visuele taal is. Er wordt geen gebruik gemaakt van de stem. Naast het gebruik van gebaren zijn ook mimiek, mondbeeld, wijzen en lichaamshouding belangrijke onderdelen in de communicatie. NGT wordt gebruikt in de communicatie met dove en ernstig slechthorende kinderen waarbij de spraak/taalontwikkeling (nog) niet op gang is gekomen.

RESULTAAT
Je bent in staat om in Nederlandse Gebarentaal te communiceren en alledaagse gesprekjes te voeren met een doof of ernstig slechthorend kind. Je hebt kennis genomen van de dovencultuur en je kent gestandaardiseerde gebaren.

EXTRA INFORMATIE
Het cursusaanbod NGT wordt de komende tijd herzien.

VOOR
Professionals, ouders, opvoeders en anderen die betrokken zijn bij de spraak-/taalontwikkeling van dove en ernstig slechthorende kinderen.

Tonen per pagina

NGT - Kijk ik Gebaar 2

De modules Kijk ik Gebaar 2 en 3 zij het vervolg op Kijk ik Gebaar 1. Deze modules zijn voor ouders/verzorgers van dove of slechthorende peuters. Je leert nieuwe gebaren zoals voorzetsels, tijdsaanduidingen en werkwoorden in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Daarnaast krijg je meer informatie over de dovencultuur en breid je het voorlezen in gebarentaal uit.
€672,50

NGT - Kijk ik Gebaar 3

Kijk ik Gebaar 3 is een module Nederlandse Gebarentaal voor ouders/verzorgers van een doof of slechthorend kind (1-3 jaar). In deze verdiepingsmodule leer je nog meer gebaren in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Ook doe je veel opdrachten en oefeningen om je gebarentaal te ontwikkelen.
€672,50

NGT - Ouder Module 2 (OM)

NGT-OM 2 is een module Nederlandse gebarentaal voor ouders/verzorgers van een doof of slechthorend kind. Deze module kan gevolgd worden na het afronden van KIG 1, 2 en 3.
€623,50

NGT - Ouder Module 3 (OM)

NGT-OM 3 is een module Nederlandse gebarentaal voor ouders/verzorgers van een doof of slechthorend kind. Deze module kan gevolgd worden na het afronden van KIG 1, 2, 3 en OM 2. In module 3 staat vooral het vertellen van verhalen centraal. U leert verschillende grammaticale onderdelen zoals classifiers, werkwoordsvervoegingen gebruiken die nodig zijn om een verhaal in de Nederlandse Gebarentaal te kunnen vertellen. Daarnaast wordt er ook nieuw gebarenlexicon aangeleerd.
€623,50

NGT - Ouder Module 4 (OM)

NGT-OM 4 is een module Nederlandse gebarentaal voor ouders/verzorgers van een doof of slechthorend kind. Deze module kan gevolgd worden na het afronden van KIG 1, 2, 3 en OM 2,3. In module 4 staat vooral het vertellen van verhalen centraal. U leert verschillende grammaticale onderdelen zoals classifiers, werkwoordsvervoegingen gebruiken die nodig zijn om een verhaal in de Nederlandse Gebarentaal te kunnen vertellen. Daarnaast wordt er ook nieuw gebarenlexicon aangeleerd.
€623,50