Nederlandse Gebaren Taal (NGT)

NGT is een natuurlijke taal met een eigen woordenschat en grammatica. Belangrijk kenmerk van deze taal is dat het een visuele taal is. Er wordt geen gebruik gemaakt van de stem. Naast het gebruik van gebaren zijn ook mimiek, mondbeeld, wijzen en lichaamshouding belangrijke onderdelen in de communicatie. NGT wordt gebruikt in de communicatie met dove en ernstig slechthorende kinderen waarbij de spraak/taalontwikkeling (nog) niet op gang is gekomen.

RESULTAAT
Je bent in staat om in Nederlandse Gebarentaal te communiceren en alledaagse gesprekjes te voeren met een doof of ernstig slechthorend kind. Je hebt kennis genomen van de dovencultuur en je kent gestandaardiseerde gebaren.

EXTRA INFORMATIE
Het cursusaanbod NGT wordt de komende tijd herzien.

VOOR
Professionals, ouders, opvoeders en anderen die betrokken zijn bij de spraak-/taalontwikkeling van dove en ernstig slechthorende kinderen.