Nederlandse Gebaren Taal (NGT)

Nederlandse Gebarentaal (NTG) is een natuurlijke taal met een eigen woordenschat en grammatica. Belangrijk kenmerk van deze taal is dat het een visuele taal is. Er wordt geen gebruik gemaakt van de stem. Naast het gebruik van gebaren zijn ook mimiek, mondbeeld, wijzen en lichaamshouding belangrijke onderdelen in de communicatie. NGT wordt gebruikt in de communicatie met dove en ernstig slechthorende kinderen waarbij de spraak/taalontwikkeling (nog) niet op gang is gekomen.

Dit cursusprogramma is voor ouders en anderen die betrokken zijn bij de spraak-/taalontwikkeling van dove en ernstig slechthorende kinderen. In deze cursus leer je hoe je communiceert in NTG en leer je alledaagse gesprekken te voeren met deze kinderen.

Je bent in staat om in Nederlandse Gebarentaal te communiceren en alledaagse gesprekjes te voeren met een doof of ernstig slechthorend kind. Je hebt kennis genomen van de dovencultuur en je kent gestandaardiseerde gebaren.

Tonen per pagina

NGT Kijk ik gebaar

Bel voor prijsopgave

NGT OM2, de Ouder Module 2

Bel voor prijsopgave

NGT OM3, de Ouder Module 3

Bel voor prijsopgave

NGT OM3+, de Ouder Module 3 plus

Bel voor prijsopgave

NGT Belangstellenden deel 3

Bel voor prijsopgave