Nederlandse Gebaren Taal (NGT)

NGT, Nederlandse Gebarentaal, is een natuurlijke taal met een eigen gebarenschat en grammatica. Belangrijk kenmerk van deze taal is dat het een visuele taal is. Naast het gebruik van gebaren zijn ook mimiek, mondbeeld, wijzen en lichaamshouding een belangrijk onderdeel in de communicatie. Bij NGT wordt geen gebruik gemaakt van de stem. NGT wordt gebruikt in de communicatie met dove en ernstig slechthorende kinderen waarbij de spraak/taalontwikkeling (nog) niet op gang is gekomen.

Tonen per pagina