Cursusaanbod voor professionals

Dit cursusaanbod is voor professionals die zich willen verdiepen in leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of leerlingen die doof/slechthorend zijn.

Zowel de cursussen over TOS als die over doof/slechthorendheid zijn zo opgebouwd dat je ze los van elkaar kunt volgen. Na het volgen van de basismodules en de verdiepingsmodules heb je specialistische kennis opgebouwd over leerlingen met een TOS of leerlingen die doof/ slechthorend zijn. In module 0 en 1 staan het ervaren en de basiskennis centraal. De overige modules gaan elk in op een specifiek thema.

Kosten en vergoeding
Wanneer een cliënt of leerling ondersteuning krijgt van Auris Zorg of Auris Onderwijs dan kunnen de kosten van de cursus in aanmerking komen voor vergoeding vanuit het zorgprogramma of het  onderwijsarrangement. Neem voor meer informatie contact op met het Auris Cursuscentrum.