Cursusaanbod TOS - verdieping

Spraakproblematiek

Wil je handvatten om aan de slag te gaan met leerlingen die moeite hebben met spreken? In deze module leer je je houding en handelen aanpassen, zodat je leerlingen met een afwijkende spraakontwikkeling zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.
€115,00

Woordenschat helpt verwoorden

Stimuleer de woordenschatontwikkeling en vergroot de woordenschat van jouw leerlingen (met of zonder een TOS) met effectieve routines en didactiek. Bevorder hiermee de deelname aan de leerprocessen en de communicatieve redzaamheid.
€115,00

Vaardig vertellen

Wil je ook dat je leerling zijn vertelvaardigheid ontwikkelt? Dat je leerling zich vrij voelt om te vertellen en dat zijn communicatieve redzaamheid toeneemt? In deze module leer je alles over vertelvaardigheden. Je leert problemen in de vertelvaardigheid, gerelateerd aan een TOS, herkennen en je handelen daarop aanpassen.
€115,00

Bezig met begrijpend luisteren

Interactief voorlezen, hardop denkend voorlezen, visualiseren en werken met de verteltafel. In deze module maak je kennis met deze vier werkwijzen om het begrijpend luisteren van leerlingen (met een TOS) te stimuleren.
€115,00

Leren lezen en spellen in groep 1, 2 en 3

Hoe kun je lees- en spellingsproblemen bij leerlingen met een TOS verklaren vanuit de taalinhoud (semantiek) en de taalvorm (fonologisch en fonemisch bewustzijn)? In deze module leer je hoe je interventies kunt inzetten in het voorbereidend en lees- en spellingonderwijs en welke leerkrachtvaardigheden daarbij nodig zijn.
€115,00

Begrijpend lezen en TOS

Laat je leerling tot een dieper tekstbegrip komen. Met een praktisch stappenplan en een aantal onderbouwde leesstrategieën ga je aan de slag met begrijpend lezen.
€115,00

TOS en meertaligheid

Leer hoe je gebruik kunt maken van de ‘QuickScan TOS en meertaligheid’ en het ‘Handelingsplan TOS en meertaligheid’ om passende begeleiding te bieden aan meertalige leerlingen met een TOS.
€115,00

Rekenen op taal

Leer in deze module wat de invloed van een TOS is op het leren rekenen van een leerling. Weet hoe je rekenlessen moet screenen op rekenvaktaal en leer hoe je met speciale methodes de leerling kan helpen bij het rekenen.
€115,00

Interactie bij TOS, vragen stellen op maat en passend reageren

Laat je leerling actiever meedenken en meepraten in de klas en zorg voor meer interactie. Aan de hand van ‘De gespreksboom’ leer je op maat vragen stellen en passend reageren op wat je leerling zegt.
€115,00

TOS en innerlijke taal, gedrag ver'taal'd

Heb je een leerling met een TOS die ongewenst gedrag laat zien? En wil je zekerder zijn in de omgang met deze leerling? In deze module krijg je handvatten om interventies in te kunnen zetten die het luisteren en vertellen stimuleren, en interventies gericht op samen spelen en samenwerken en het houden aan afspraken.
€115,00

De invloed van TOS op de sociaal emotionele ontwikkeling (SEO)

Hoe stimuleer je het sociaal emotioneel functioneren van leerlingen met een TOS? In deze module maak je kennis met methoden en technieken die je hierbij kunnen helpen en waarmee je de communicatieve redzaamheid van de leerling kunt versterken.
€115,00

TOS en ASS

Hoe kun je op een goede manier leerlingen met een (vermoeden van) TOS èn ASS begeleiden? En hoe stem je je handelen af op de onderwijsbehoefte van de leerling?
€115,00

TOS en Sensorische Informatieverwerking (SI)

Op welke manier werkt de sensorische informatieverwerking (SI) bij een leerling met een TOS en welke gevolgen heeft dit? Leer in deze module hoe je een leerling met een TOS èn SI kunt motiveren tot leren en ontwikkelen.
€115,00