Cursusaanbod TOS - Verdieping

Tonen per pagina

Communiceren met leerlingen met een TOS

Pas je communicatie aan op leerlingen of studenten met TOS. Zo zorg je dat zij zich gehoord voelen en toegerust zijn om vervolgstappen te zetten. In deze module oefen je specifiek met actief luisteren, goede vragen stellen, visualiseren en meta-communicatie.

Leren leren met TOS

In deze module leer je passende methodieken om leerlingen of studenten met TOS optimaal te leren leren. Je leert de methodieken in te zetten en de juiste ondersteuning te bieden.

TOS en moderne vreemde talen

In deze module leer je principes toe te passen waardoor de leerling of student de stof beter begrijpt. Hierdoor is de les beter te volgen, voelt de leerling of student zich veilig, durft meer en is meer betrokken bij de les.

TOS en gedrag in het VO en MBO

Help gedragsproblemen van leerlingen of studenten met TOS te verminderen door lessen en gesprekken meer af te stemmen op hun onderwijsbehoeften. Zodat zij zich meer begrepen voelen en jij met meer plezier kunt lesgeven.