Basismodule 1: Een TOS in het vo en mbo

Laat jouw leerling of student met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) optimaal profiteren van het geboden onderwijs.

RESULTAAT
Na het volgen van deze basis module:
> Weet je op welke spraak-taalaspecten TOS van invloed is en kun je deze herkennen.
> Ken je de gevolgen van TOS op diverse ontwikkelingsgebieden in het functioneren van een leerling of student.
> Kun je de kenmerken van TOS bij een leerling of student herkennen en benoemen.
> Kun je pedagogisch-didactische aanpassingen aanreiken die helpend zijn voor de individuele onderwijsbehoefte van de leerling of student met TOS.
> Kun de juiste hulpbronnen inschakelen voor de onderwijsbehoefte van de leerling of student met TOS, zoals bijvoorbeeld aangepaste toetsen en examens.
> Kun je de juiste hulpbronnen inschakelen als de school een ondersteuningsbehoefte heeft.

VOOR
Docenten en zorgcoördinatoren in het vo en mbo.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.