Basismodule: Een TOS in het vo en mbo

Laat jouw leerling of student met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) optimaal profiteren van het geboden onderwijs.

RESULTAAT
Na het volgen van deze basis module:
> weet je op welke spraak-taalaspecten TOS van invloed is en kun je deze herkennen;
> ken je de gevolgen van TOS op diverse ontwikkelingsgebieden in het functioneren van een leerling of student;
> kun je de kenmerken van TOS bij een leerling of student herkennen en benoemen;
> kun je pedagogisch-didactische aanpassingen aanreiken die helpend zijn voor de individuele onderwijsbehoefte van de leerling of student met TOS;
> kun je de juiste hulpbronnen inschakelen voor de onderwijsbehoefte van de leerling of student met TOS, zoals aangepaste toetsen en examens.
> Kun je de juiste hulpbronnen inschakelen als de school een ondersteuningsbehoefte heeft.

VOOR
Docenten en zorgcoördinatoren in het vo en mbo.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

Een TOS in het VO/MBO - Online: 16 januari 2025, 19.00 - 21.30 uur

€142,00