Basismodule 1: Een dove of slechthorende leerling

Wil je leren hoe je een dove of slechthorende (D/SH) leerling optimaal begeleidt in de klas? In deze module leer je hoe je D/ SH-leerling het onderwijs zo optimaal mogelijk kan volgen en er actief aan kan meedoen. Je leert hoe de leerling succeservaringen in communicatie en onderwijs kan opdoen om zich verder te ontwikkelen.

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> Optimaal communiceren en interacteren met de D/SHleerling door bijvoorbeeld het afstemmen van gelaatgerichtheid, mondbeeld en passend spreektempo.
> De omgeving van de groep aanpassen aan de specifieke behoeften van je D/SH-leerling op het gebied van communicatie en interactie, zoals de plaats van de leerling in de groep, lichtinval, akoestiek en communicatie met medeleerlingen.
> Passende ondersteunende en technische hulpmiddelen inzetten, zoals hoortoestellen, soloapparatuur, microfoon, audiohub of een tolk.

VOOR
Professionals die werken met dove en/of slechthorende leerlingen in het po/vo/mbo.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie (2 uur voorbereiding en 1 uur uitwerken slotopdracht).

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.