Begeleiden van de emotionele en sociale ontwikkeling van D/SH-leerlingen

In deze module leer je de relatie te leggen tussen gehoorproblematiek en het gedrag van de leerling. Wil je de emotionele en sociale ontwikkeling van je dove of slechthorende (D/SH) leerling ondersteunen en stimuleren? Leer te handelen met meer begrip voor deze leerling en pas je handelen en/of de omgeving aan de behoeften van de leerling aan.

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> gemiste situaties van incidenteel leren herkennen en hierop anticiperen;
> situaties van miscommunicatie signaleren tussen de D/SH-leerling en klasgenoten, de oorzaak checken en emoties, gedachten en intenties verduidelijken aan een D/SH-leerling;
> signaleren hoe een D/SH-leerling omgaat met sociale situaties en hem adequate coping-strategieën aanleren.
> moeilijkheden in de sociale participatie herkennen en passende interventies inzetten om de sociale deelname van de D/SH-leerling te versterken.

VOOR
Professionals die werken met dove en/of slechthorende leerlingen in het po/vo/mbo.

STUDIEBELASTING
In totaal 5,5 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 3 uur zelfstudie.

D/SH begeleiden - Online: 28 januari 2025, 19.00 - 21.30 uur

€142,00