Ervaar Gehoorverlies met mij

Weten jouw klasgenoten niet goed hoe het is om slechthorend te zijn? In deze cursus leer je om dit goed aan jouw klas te vertellen. Ook laat je jouw klasgenoten ervaren hoe het is. Daarna weten zij hoe ze met jou rekening kunnen houden. Jouw ambulant dienstverlener of een andere trainer geeft deze cursus. Als je wilt kan dit samen met jou.
Bel voor meer informatie

RESULTAAT

Na het volgen van deze cursus:
> weten jouw klasgenoten wat gehoorverlies is;
> weten jouw klasgenoten beter wat het is om gehoorverlies te hebben. Zij gaan dit ervaren door opdrachten te doen;
> weten jouw klasgenoten wat voor jou lastig is door jouw gehoorverlies.

VOOR
Leerlingen met gehoorverlies vanaf eind groep 3 t/m het mbo. Dat kan in overleg met de ambulant dienstverlener.

TIJD
Dit kan verschillen (bijvoorbeeld omdat je wel of geen spreekbeurt geeft).

INVESTERING
De ambulant dienstverlener kijkt of deze cursus bij jou past. Als dat zo is, dan wordt deze cursus vergoed uit het onderwijsarrangement.

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum:  085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.