Ervaar TOS met mij

Jouw klasnoten weten niet goed wat het is om een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te hebben. In deze module leer je dit goed aan je klas over te brengen en gaat je klas het zelf ervaren. Je klasgenoten worden zich zo meer bewust van hoe ze zich gedragen tegenover een klasgenootje of vriend(in) die een TOS heeft.
Bel voor meer informatie

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum:  085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kun je aan jouw klas vertellen wat een TOS is. Dit doe je samen met je ambulant dienstverlener.
> Weten jouw klasgenoten beter wat het is om een TOS te hebben. Zij gaan dit ervaren met behulp van opdrachten.
> Weten jouw klasgenoten waar jij met een TOS tegenaan loopt in dagelijkse situaties.

VOOR
Kinderen in groep 6 t/m 8 en jongeren in het voortgezet onderwijs.

STUDIEBELASTING
Dat kan verschillen (denk aan een spreekbeurt door de leerling).

INVESTERING
Op aanvraag.