Ervaar TOS met mij

Weten jouw klasgenoten niet goed hoe het is om TOS te hebben? In deze cursus leer je om dit goed aan jouw klas te vertellen. Ook laat je jouw klasgenoten ervaren hoe het is. Daarna weten zij hoe ze met jou rekening kunnen houden. Jouw ambulant dienstverlener geeft deze cursus.
Bel voor meer informatie

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> Kun je aan jouw klas vertellen wat een TOS is. Dit doe je samen met je ambulant dienstverlener.
> Weten jouw klasgenoten beter wat het is om een TOS te hebben. Zij gaan dit ervaren door opdrachten te doen.
> Weten jouw klasgenoten wat voor jou lastig is door jouw TOS.

VOOR
Kinderen in groep 6 t/m 8. Soms kunnen ook kinderen in groep 5 of kinderen in het voortgezet onderwijs deze cursus doen. Dat kan in overleg met de ambulant dienstverlener.

TIJD
Dat kan verschillen (bijvoorbeeld doordat je wel of geen spreekbeurt geeft).

INVESTERING
De ambulant dienstverlener kijkt of deze cursus bij jou past. Als dat zo is, dan wordt deze cursus vergoed uit het onderwijsarrangement.

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met het cursuscentrum:  085 773 42 48 of cursuscentrum@auris.nl.