Herken TOS is een workshop over vroegsignalering van spraak-, taal- en communicatieproblematiek bij peuters in voorschoolse voorzieningen. Deze workshop is ook geschikt voor leerkrachten die VVE-lessen geven en/of een groep hebben met jonge kleuters met een taalachterstand. Aan de hand van verhelderende praktijkvoorbeelden laten we zien hoe spraak- en taalachterstanden die soms verborgen zijn, bij peuters herkend kunnen worden. De workshop geeft daarnaast praktische informatie en tips om gesignaleerde achterstanden aan te pakken en er wordt verteld hoe en wanneer hulp van buitenaf ingeroepen kan worden.

Je bent in staat de signalen van achterstand in de spraak- en taalontwikkeling bij peuters te herkennen.

Voor wie: Pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
Waar: Auris Dienstverlening in Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, Goes, Breda, Tilburg, Haarlem en Leiden of op locatie

Kosten: € 80 per deelnemer of op aanvraag op locatie

Neem voor meer informatie contact op met het cursuscentrum in de regio (zie overzicht)

Auris Cursuscentrum Zeeland & Noord-Brabant: Op aanvraag - Bel: (0164) 745050

Bel voor meer informatie

Cursuscentrum Haarlem: Op aanvraag - Bel: (023) 7078062

Bel voor meer informatie

Cursuscentrum Leiden: Op aanvraag - Bel: (071) 5723742

Bel voor meer informatie

Cursuscentrum Utrecht/Amersfoort: Op aanvraag - bel: (030) 266 08 75

Bel voor meer informatie

Auris Cursuscentrum Zeeland & Noord-Brabant: Op aanvraag - Bel: (0164) 745050

Bel voor meer informatie

Cursuscentrum Haarlem: Op aanvraag - Bel: (023) 7078062

Bel voor meer informatie

Cursuscentrum Leiden: Op aanvraag - Bel: (071) 5723742

Bel voor meer informatie

Cursuscentrum Utrecht/Amersfoort: Op aanvraag - bel: (030) 266 08 75

Bel voor meer informatie