Herken TOS bij kleuters

Uit onderzoek blijkt dat 5 tot 7% van alle kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. In elke basisschoolgroep kan er dus een leerling met TOS zitten. Wil jij weten wat de signalen zijn bij kleuters en hoe je in dat geval moet handelen? Dan is deze module voor jou!

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> herken je de signalen van (een vermoeden van) TOS;
> ben je alert op TOS-signalen en draag je bij aan een vroege signalering van (een vermoeden van) TOS bij je leerlingen;
> weet je wat je kunt doen wanneer je bij een leerling een vermoeden van TOS signaleert.

EXTRA INFORMATIE
Tijdens deze module krijg je aan de hand van veel filmfragmenten te zien, waarin je informatie krijgt over de kenmerken van TOS bij kleuters.

VOOR
Leraren en onderwijsassistenten groep 1 en 2, remedial teachers en intern begeleiders van de onderbouw.

STUDIEBELASTING
In totaal 3 uur.
Waarvan 2,5 contacturen + 0,5 uur zelfstudie.

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.