Herken TOS bij kleuters

Uit onderzoek is gebleken dat 5 tot 7% van de kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Er kan dus in elke basisschoolgroep een kind met een TOS zitten. Een TOS wordt ook weleens de onzichtbare handicap genoemd, die niet altijd herkend en/of onderkend wordt. Een TOS kan grote invloed hebben op de ontwikkeling en het gedrag van een kind. Om een kind zo goed mogelijk te ondersteunen is het van belang een TOS (zo vroeg mogelijk) te herkennen.

In deze workshop krijg je aan de hand van veel filmfragmenten informatie over de kenmerken van een TOS en de manier waarop je dit in de groep kunt observeren en signaleren. Ook krijg je informatie over de mogelijkheden van Auris bij het signaleren van een TOS.

De workshop bestaat uit twee avonden van 2,5 uur en is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleider die werkzaam zijn in groep 1 en 2.

Je bent in staat om (een vermoeden van) een TOS te herkennen en om gericht aan de bel te trekken!

Voor wie: Leerkrachten groep 1 en 2, intern begeleiders onderbouw, onderwijsassistenten
Waar: Auris Dienstverlening in Rotterdam, Goes, Breda en Leiden

Dit product is uitverkocht