Hoe betrek je ouders van kinderen met een TOS in de logopedische behandeling?

Deze studiedag levert 9 accreditatiepunten op.

De ouders van kinderen die naar jou als logopedist komen, wil je graag betrekken bij je logopedische behandeling. Tijdens deze studiedag komen de volgende vragen aan de orde:

  • Hoe motiveer en activeer ik ouders om co-therapeut te zijn?
  • Hoe houd ik rekening met de verschillende leerstijlen van ouders?
  • Welke kennis over taalmodaliteiten hebben ouders nodig om inzicht te krijgen in de taalproblemen van hun kind?
  • Welke vaardigheden leer ik ouders om hun kind te ondersteunen in de begeleiding?
  • Wat zijn de gevolgen van taalproblemen voor de andere ontwikkelingsgebieden van het kind?
  • Hoe kan ik de ouders begeleiden de transfer te maken vanuit de logopediekamer naar de thuissituatie?
  • Hoe kunnen de ouders hun kind ondersteunen bij de beperkte communicatieve redzaamheid?
  • Hoe ondersteun ik de ouders in het omgaan met reacties vanuit de omgeving? 

Voor wie: Logopedisten
Waar: Auris Dienstverlening Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, Breda, Goes, Leiden en Haarlem

 

TOS en ouders - Utrecht: Vrijdag 29 mei 2020, 09.30 - 16.00 uur

€240,00 incl. BTW
Bestel nu!

TOS en ouders - Rotterdam: Maandag 11 mei 2020, 09.30 - 16.00 uur

€240,00 incl. BTW
Bestel nu!