Hoe geef ik effectief woordenschatonderwijs?

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak moeite met zins- en verhaalopbouw. Waar kan een TOS-leerling tegenaan lopen bij het vertellen van een verhaal? Hoe creëer je een uitdagende plek die kinderen stimuleert om te durven spreken en waar hun vertelvaardigheden zich ontwikkelen?

Deze training is een verdieping op de TOS-module Woordenschat helpt verwoorden (effectieve routines en didactiek voor TOS en andere leerlingen).

We kunnen deze training voor jullie school of instelling ook op maat samenstellen. Neem contact op met het cursuscentrum en vraag naar de mogelijkheden.

Trainingsdoelen

Het doel van deze praktische workshop is dat je de woordenschatontwikkeling van alle kinderen in de klas gericht kunt stimuleren. Je krijgt inzicht in de manier waarop zij hun woordenschat ontwikkelen en welke gevolgen een beperkte woordenschat heeft. Of het nu gaat om kinderen met een achterstand in de woordenschatontwikkeling of om kinderen die een normale of juist grote woordenschat hebben.

Gedragsdoelen

In de workshop leer je in te spelen op kinderen met een beperkte woordenschat.

  • Je krijgt veel ideeën in de vorm van coöperatieve werkvormen die je met elkaar uitprobeert.
  • Je gaat uiteindelijk zelf een lessencyclus woordenschatuitbreiding voorbereiden die je in je klas kunt toepassen.
  • Ook krijg je informatie over de laatste ontwikkelingen op woordenschatgebied.

Resultaat

Je begrijpt hoe kinderen woorden opslaan en hoe je daarop kunt inspelen bij het aanleren van nieuwe woorden. Zo heb je een effectieve aanpak voor het vergroten van de woordenschat van jouw leerlingen.

Voor wie: Leraren(teams), remedial teachers, intern begeleiders/zorgcoördinatoren in het po en vo.
Kosten: Kosten worden op basis van de wensen m.b.t. de duur en inhoud van de training nader bepaald.

Cursuscentrum Leiden: Op aanvraag - Bel: (071) 5723742

Bel voor meer informatie

Cursuscentrum Haarlem: Op aanvraag - Bel: (023) 7078062

Bel voor meer informatie