Krachttraining

Krachttraining is een kortdurende, oplossingsgerichte behandeling bij sociaalemotionele problematiek met als doel de kracht in jezelf te ontdekken en te benutten.

RESULTAAT
Na het volgen van deze training:
> Heb je meer zelfvertrouwen
> Kun je je beter uiten
> Is er een betere afstemming tussen jou en je omgeving

EXTRA INFORMATIE
Is er een TOS, doofheid of slechthorendheid vastgesteld in een audiologisch centrum én biedt jouw hulpvraag aanknopingspunten? Dan kom je in aanmerking voor deze behandeling. De training wordt  aangeboden op alle onderwijslocaties van Auris. Aanmelding voor Krachttraining loopt via het Auris Aanmeldpunt. Meer informatie.

VOOR
Kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en/of doof- of slechthorendheid.

STUDIEBELASTING
De duur en de frequentie van de training is afhankelijk van de hulpvraag.

INVESTERING
Op aanvraag.

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.