Krachttraining

Krachttraining is een training om de kracht in jezelf te ontdekken en te gebruiken. Wil je leren opkomen voor jezelf, meer zelfvertrouwen krijgen en jouw gevoelens begrijpen? Dan is krachttraining iets voor jou.

RESULTAAT
Na het volgen van deze training:
> Heb je meer zelfvertrouwen
> Kun je je beter zeggen wat je voelt
> Kun je beter omgaan met anderen

EXTRA INFORMATIE
Deze training doe je alleen, samen met de trainer. Tijdens de training ga je tekenen, schilderen, filmpjes kijken, samen spelen en oefenen met een rollenspel. Krachttraining wordt aangeboden op alle scholen van Auris. Je kunt je aanmelden voor Krachttraining bij het Auris Aanmeldpunt.

VOOR
Kinderen en jongeren van 6 tot en met 18 jaar die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben.

TIJD
Meestal zijn er voor de krachttraining 10 tot 15 sessies nodig. Het aantal sessies en de tijd per sessie is afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.

INVESTERING
De ambulant behandelaar kijkt of deze cursus bij jou past. Als dat zo is, dan wordt deze cursus vergoed uit het zorgarrangement.

Auris aanmeldpunt Haarlem e.o.
e-mailadres: aanmeldpunthaarlem@auris.nl
telefoonnummer: 023-5246797

Auris aanmeldpunt Leiden e.o.
e-mailadres: aanmeldpuntleiden@auris.nl
telefoonnummer: 071-5727425

Auris aanmeldpunt Midden Nederland
e-mailadres: aanmeldpuntmiddennederland@auris.nl
telefoonnummer: 033-4229070

Auris aanmeldpunt Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Hollandse eilanden, Drechtsteden & Midden-Holland
e-mailadres: aanmeldpuntrotterdam@auris.nl
telefoonnummer: 010-2431660

Auris aanmeldpunt Zeeland & Noord-Brabant
e-mailadres: aanmeldpuntgoes@auris.nl
telefoonnummer: 085-7734250

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.