Hoe betrek je ouders van kinderen met een TOS in de logopedische behandeling?

Als logopedist wil je, ten behoeve van een goede samenwerking, graag de ouders van een kind met een TOS betrekken bij de logopedische behandeling. Tijdens deze studiedag leer je hoe je dit op een goede, onderbouwde en effectieve manier kunt doen en is er ruimte om in te spelen op casussen uit je eigen praktijk.

RESULTAAT
Na deze module weet je:
> hoe je ouders motiveert en activeert om co-therapeut te zijn;
> hoe je rekening houdt met de verschillende leerstijlen van ouders;
> welke kennis over taalmodaliteiten ouders nodig hebben om inzicht te krijgen in de taalproblemen van hun kind;
> hoe je ouders begeleidt bij de transfer van de logopediekamer naar de thuissituatie;
> hoe je ouders ondersteunt bij het helpen van hun kind bij de beperkte communicatieve redzaamheid;
> hoe je ouders ondersteunt in het omgaan met reacties vanuit de omgeving;

VOOR
Logopedisten.

STUDIEBELASTING
In totaal 9 uur.
Waarvan 6,5 contacturen + 2,5 uur zelfstudie vooraf.
Nieuwe accreditatie wordt aangevraagd.
Voorheen 9 accreditatiepunten KP

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.