MetaTaal

Hoe stimuleer je complexe zinsbouw bij kinderen? Verdiep en vernieuw je grammaticale kennis over complexe zinsbouw bij kinderen met TOS. MetaTaal is een therapieprogramma dat bestaat uit uitgewerkte behandelsessies met materiaal en testjes om vorderingen te kunnen meten.

MetaTaal maakt gebruik van legoblokjes als visuele en tactiele/kinesthetische ondersteuning. De kinderen leren letterlijk zinnen bouwen met het materiaal. Het pakket behandelt de meest voorkomende onderschikkende zinnen: als/dan-constructies, omdat-zinnen en relatieve bijzinnen.

RESULTAAT
Na het volgen van deze module:
> is je kennis over grammaticale zinsbouw en je verdiepte grammaticale kennis opgefrist en verdiept;
> ben je op de hoogte van bestaande metalinguïstische interventies;
> kun je het programma 'MetaTaal' effectief inzetten.

EXTRA INFORMATIE
Je krijgt het uitgewerkte MetaTaal-pakket mee met alle materialen die je nodig hebt om ermee aan de slag te kunnen gaan.

VOOR
Logopedisten.

STUDIEBELASTING
In totaal 9,5 uur.
Waarvan 6,5 contacturen + 3 uur zelfstudie na afloop.
Accreditatiepunten KP: 9,5 - toegekend tot 15 november 2023
Nieuwe accreditatie wordt aangevraagd.

Metataal - Utrecht: 3 november 2023, 09.30 - 16.00 uur

€455,00
Bestel nu!

Metataal - Rotterdam: 9 januari 2024, 09.30 - 16.00 uur

€455,00
Bestel nu!

Metataal - Breda: 2 februari 2024, 09.30 - 16.00 uur

€455,00
Bestel nu!

Metataal - Amersfoort: 31 mei 2024, 09.30 - 16.00 uur

€455,00
Bestel nu!

Metataal - Leiden, SO de Weerklank: 7 juni 2024 - 09.30 - 16.00 uur

€455,00
Bestel nu!

Metataal - Rotterdam: 11 juni 2024, 09.30 - 16.00 uur

€455,00
Bestel nu!