MetaTaal

Hoe stimuleer je complexe zinsbouw bij kinderen? Verdiep en vernieuw je grammaticale kennis over complexe zinsbouw bij kinderen met TOS. MetaTaal is een uitgebreid beschreven therapieprogramma met materiaal voor behandeling en het meten van vorderingen.

MetaTaal maakt gebruik van legoblokjes als visuele en tactiele/kinesthetische ondersteuning. De kinderen leren letterlijk zinnen bouwen met het materiaal. Het pakket behandelt de meest voorkomende onderschikkende zinnen: als/dan-constructies, omdat-zinnen en relatieve bijzinnen.

RESULTAAT
Na deze studiedag:
> is je kennis over grammaticale zinsbouw en je grammaticale kennis opgefrist en verdiept;
> ben je op de hoogte van bestaande metalinguïstische interventies;
> kun je het programma 'MetaTaal' effectief inzetten.

VOOR
Logopedisten.

INVESTERING
€ 425,=

STUDIEBELASTING
In totaal 9,5 uur.
Waarvan 6,5 contacturen + 3 uur zelfstudie na afloop.
Accreditatie wordt aangevraagd.
Accreditatiepunten KP: 6 - toegekend tot 9 januari 2026

Metataal - Utrecht: 15 november 2024, 09.30 - 16.00 uur

€425,00

Metataal - Rotterdam: 21 januari 2025, 09.30 - 16.00 uur

€425,00

Metataal - Goes, 18 maart 2025 - 09.30 - 16.00 uur

€425,00

Metataal - Leiden, SO de Weerklank: 6 juni 2025 - 09.30 - 16.00 uur

€425,00

Metataal - Amersfoort: 7 juni 2025, 09.30 - 16.00 uur

€425,00

Metataal - Rotterdam: 10 juni 2025, 09.30 - 16.00 uur

€425,00