TOS en meertaligheid

Tijdens deze studiedag leer je wanneer er sprake is van TOS bij meertalige kinderen, hoe je dit kunt signaleren en hoe je handelingsgerichte diagnostiek kunt vormgeven tijdens je behandeling. Daarbij leer je hoe met de mensen uit de omgeving van deze kinderen kunt samenwerken.

RESULTAAT
Na deze module kun je:
> het theoretisch kader over TOS en meertaligheid toepassen in de praktijk;
> TOS bij meertalige kinderen signaleren en handelingsgerichte diagnostiek vormgeven;
> de thuistaal en de cultuur bij de behandeling betrekken en zie je het belang van meertalige logopedie;
> tijdens de behandeling samenwerken met ouders en de directe omgeving van het meertalige kind met (het vermoeden van) TOS;
> materialen, sites en methodieken inzetten bij je begeleiding bij meertalige logopedie;
> samenwerken met het Audiologisch Centrum (AC) en weet je hoe het AC diagnostiek bij meertalige kinderen uitvoert en wanneer je kinderen doorverwijst voor nader onderzoek.

VOOR
Logopedisten.

STUDIEBELASTING
In totaal 9,5 uur.
Waarvan 6,5 contacturen + 3 uur zelfstudie vooraf.
Accreditatiepunten KP: 7,5 - toegekend tot 16 mei 2025

Deze module wordt dit schooljaar niet meer op een Auris leslocatie aangeboden. Wil je deze module in-company op jouw school laten plaatsvinden, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.