Module: TOS en meertaligheid

Gebruik de QuickScan en het handelingsplan ‘TOS en meertaligheid’ in de klas. Weet hoe je een doel voor een meertalige TOS-leerling bepaalt en welke interventie en methodiek je nodig hebt om dat doel te bereiken.

Trainingsdoelen

  • Je kent recente inzichten over meertalige ontwikkeling in relatie tot onderwijs en taalstimulering.
  • Je weet welk doel je wilt bereiken met jouw meertalige leerlingen met TOS, welk gedrag je hiervoor inzet en wie en wat (interventie, materiaal, methodiek) je nodig hebt om tot dit doel te komen.

Gedragsdoelen

  • Bij meertalige leerlingen met TOS handel je volgens de ‘QuickScan TOS en meertaligheid’ en het ‘Handelingsplan TOS en meertaligheid’.

Resultaat

  • Je gebruikt de volgende dag de ‘QuickScan TOS en meertaligheid’ en het ‘Handelingsplan TOS en meertaligheid’ in de klas.
  • Jouw meertalige leerlingen met TOS ervaren dat de moedertaal en culturele waarden een plek krijgen in het onderwijs, waardoor hun identiteit kan groeien.
  • Je formuleert een volgende stap volgens de ‘QuickScan TOS en meertaligheid’ die je met school, de intern begeleider, ambulant diensterlener en de ouders bespreekt.
  • Je formuleert een volgende stap in het ‘Handelingsplan TOS en meertaligheid’ die je met de ambulant dienstverlener bespreekt. Samen komen jullie tot een passende begeleiding voor jouw meertalige leerlingen met TOS.

Voor wie: Leraren, remedial teachters en intern begeleiders in het basisonderwijs.

TOS meertaligheid - Rotterdam (online): 11 mei 2021 - 19.00 - 21.30 uur

€115,00 incl. BTW
Bestel nu!

TOS meertaligheid - Rotterdam (online): 19 mei 2021 - 14.00 - 16.30 uur

€115,00 incl. BTW
Bestel nu!