Module: Rekenen op taal

Signaleer vaktaal in rekenlessen en herken het handelingsniveau van TOS-leerlingen. Sluit daar met cluster 2 specifieke scaffolding en visualisatie op aan, zodat het rekenniveau van deze leerlingen zich optimaal kan ontwikkelen.

Trainingsdoelen

  • Je weet wat de invloed is van TOS op het leren rekenen.
  • Je screent rekenlessen op rekenvaktaal (dagelijkse taal, schooltaal, rekentaal).
  • Je past de principes van scaffolding toe in de dagelijkse rekenlessen, gekoppeld aan de rekentaalkaart en de handelingsniveaus.

Gedragsdoelen

  • Je ondersteunt jouw leerling met TOS tijdens rekenlessen met een passend en eenduidig taalaanbod, gebaseerd op de 4 handelingsniveaus. Je maakt hierbij gebruik van de rekentaalkaart.
  • Je maakt het rekendoel van elke rekenles visueel en visualiseert de behandelde rekentaal als geheugensteun voor jouw leerlingen.
  • Je herkent de verschillende soorten taal die in een rekenles voorkomen (dagelijkse taal, schooltaal, rekentaal).
  • Je besteedt expliciet aandacht aan rekenvaktaal met behulp van de Viertakt van Verhallen.
  • Je past de strategieën van scaffolding toe om de rekenvaktaal van jouw leerling met TOS te ontwikkelen en te ondersteunen.

Resultaat

Je signaleert de rekenvaktaal en het handelingsniveau van leerlingen met een (mogelijke) TOS en sluit daar met cluster 2 specifieke scaffolding en visualisatie op aan. Zo kan het rekenniveau van deze leerlingen zich optimaal ontwikkelen.

Voor wie: Leraren, remedial teachters en intern begeleiders in het basisonderwijs.

TOS rekenen - Zoom: 1 juni 2021 - 19.00 - 21.30 uur

€115,00 incl. BTW
Bestel nu!

TOS rekenen - Amersfoort: 15 juni 2021 - 19.00 - 21.30 uur

€115,00 incl. BTW
Bestel nu!