Module 3: Woordenschat helpt verwoorden

De ontwikkeling van woordenschat bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verloopt niet vanzelfsprekend. In deze module leer je hoe deze ontwikkeling verloopt. Wij behandelen de invloed van woordenschat op de informatieverwerking, leren en communiceren. Je krijgt handelingsgerichte adviezen op woordenschatstimulering en woordenschatonderwijs.

Je hebt ideeën opgedaan om te werken aan de ontwikkeling van woordenschat. 

Voor wie: Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs
Waar: Auris Dienstverlening Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, Goes, Tilburg, Haarlem en Leiden

Voor deze cursus krijg je 6 registeruren voor Registerleraar.

Dit product is uitverkocht