Module: Woordenschat helpt verwoorden (effectieve routines en didactiek voor TOS en andere leerlingen)

De ontwikkeling van woordenschat bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verloopt niet vanzelfsprekend. In deze module leer je hoe deze ontwikkeling verloopt. Je herkent de invloed van woordenschat op de informatieverwerking, leren en communiceren. Je krijgt handelingsgerichte adviezen op woordenschatstimulering en woordenschatonderwijs.

Meer verdieping. Ook voor het vo!

Wil jij je meer verdiepen op dit onderwerp? Schrijf je dan in voor Hoe geef ik effectief woordenschat-onderwijs? Deze verdiepende training is speciaal voor leraren, remedial teachers, intern begeleiders en zorgcooördinatoren in het po én het vo.

Trainingsdoelen

  • Je bent je bewust van het belang van woordbewustzijn bij de leerlingen.
  • Je bent je bewust van het inzetten van woordenschatroutines om het woordbewustzijn te stimuleren.
  • Je kent verschillende woordenschatroutines en kan een onderbouwde keuze maken waar en wanneer je deze inzet bij een TOS-leerling.
  • Je weet wat de didactiek van de Viertakt globaal inhoudt en weet waar je meer informatie over deze didactiek en de verschillende deelstappen kan vinden.
  • Je bent je ervan bewust dat het semantiseren en consolideren met de Viertakt voor TOS- leerlingen noodzakelijk is met behulp van woordclusters.
  • Je kan een woordcluster semantiseren en consolideren met behulp van grafische modellen.

Gedragsdoelen

  • Je stimuleert de woordenschatontwikkeling van de TOS-leerling door het gebruik van woordenschatroutines en de Viertakt
  • Je kiest bewust woordenschatroutines en kan de keuze hiervoor onderbouwen.
  • Je past woordenschatroutines toe in je dagelijkse praktijksituatie tijdens de begeleiding van de leerling met TOS en bij de begeleiding van de hele groep.
  • Je biedt woorden in een passend cluster aan volgens de methodiek van de Viertakt en maakt bij het semantiseren en consolideren gebruik van passende grafische modellen.

Resultaat

De woordenschat van TOS-leerlingen wordt groter. Hierdoor wordt de deelname van deze leerlingen aan alle leerprocessen bevorderd.
Bovendien worden ook de kans op succeservaringen in de klas en de communicatieve redzaamheid vergroot.

Voor wie: Leraren, remedial teachers en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Dit product is uitverkocht