Module: TOS en innerlijke taal, gedrag ver'taald'

Herken het verband tussen het gedrag van leerlingen en TOS, en de rol die innerlijke taal hierbij kan spelen. Leer hoe je deze innerlijke taal kunt versterken, zodat kinderen hun eigen gedrag beter leren reguleren en aansturen.

Trainingsdoelen

  • Je kunt gedragskenmerken koppelen aan TOS met behulp van het schema: ‘Spraak-taalaspecten’.
  • Je kent een aantal methoden om de innerlijke taal en de gedragsregulatie van leerlingen met TOS te stimuleren.
  • Je weet wanneer je hulpbronnen kan inzetten.

Gedragsdoelen

  • Je herkent het verband tussen het gedrag van de leerling en TOS.
  • Je herkent de rol die innerlijke taal hierin kan spelen.
  • Je zet een passende aanpak in om de innerlijke taal van de leerling te versterken, zodat de leerling het eigen gedrag beter leert reguleren en aansturen.

Resultaat

  • Je voelt je competenter in het omgaan met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis die ongewenst gedrag vertonen.
  • De leerling leert eigen gedrag beter te reguleren en aan te sturen, waardoor de communicatieve redzaamheid vergroot.

Voor wie: Leraren, remedial teachters en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Dit product is uitverkocht