Module: Leren lezen en spellen in groep 1, 2 en 3

Hoe begeleid je TOS-leerlingen effectief bij lees- en spellingontwikkeling? Welke interventies pas je toe in groep 1, 2 en 3, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in lezen en spellen? In deze module komt het allemaal aan bod.

Trainingsdoelen

  • Je koppelt de lees- en spellingproblemen aan de TOS-problematiek binnen het domein Taalvorm.
  • Je signaleert en past in groep 1, 2 en 3 interventies toe betreffende spraakproductie, spraakreceptie en voorschotbenadering.

Gedragsdoelen

  • Je verklaart lees- en spellingproblemen bij leerlingen met TOS vanuit het taaldomein: Taalvorm (spraakproductie, spraakreceptie en voorschotbenadering) en voert daarbij passende interventies uit.

Resultaat

Je begeleidt een leerling met TOS effectief en passend bij de lees- en spellingontwikkeling. Hierdoor kan de leerling zich optimaal ontwikkelen en zich handhaven in de talige maatschappij.

Voor wie: Leraren, remedial teachters en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Dit product is uitverkocht