Module 7: TOS en de invloed op leren, lezen en spellen in de onderbouw

Wat is de relatie tussen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en de leesvaardigheden van kinderen in de onderbouw? In deze module krijg je inzicht in deze relatie, en in de leesontwikkeling en het fonologisch bewustzijn van kinderen met een TOS. Je krijgt handelingsgerichte adviezen voor het stimuleren van de leesvoorwaarden en leesontwikkeling in de onderbouw.

Je hebt kennis en inzichten verworven over de relatie tussen een TOS en de leesontwikkeling. Je bent in staat risicoleerlingen te signaleren en je weet welke taalaspecten verlengde instructie en extra aandacht vragen.

Voor wie: Leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders basisonderwijs onderbouw
Waar: Auris Dienstverlening Utrecht, Amersfoort, Rotterdam, Goes, Breda, Haarlem en Leiden

TOS module 7 - Amersfoort: Dinsdag 14 april 2020, 19.00-21.30 uur

€90,00 incl. BTW
Bestel nu!

TOS module 7 - Rotterdam: Dinsdag 14 april 2020, 19.00-21.30 uur

€90,00 incl. BTW
Bestel nu!

TOS module 7 - Haarlem: Donderdag 12 maart 2020, 19.30-21.30 uur

€90,00 incl. BTW
Bestel nu!