Module: Begrijpend lezen en TOS

Welke aanpak past bij de onderwijsbehoefte van jouw TOS-leerlingen? Gebruik het stappenplan ‘Doeltreffend begrijpend lezen bij TOS-leerlingen’, zodat deze kinderen een dieper tekstbegrip ontwikkelen.

Meer verdieping. Ook voor het vo!
Heb jij behoefte aan meer verdieping op dit onderwerp? Volg de training Begrijpend lezen beter begrijpen. Deze verdiepende training is speciaal voor leraren(teams), remedial teachers, intern begeleiders/zorgcoördinatoren in het po en vo.

Trainingsdoelen

  • Je hebt kennis van verschillende theorieën over begrijpend lezen.
  • Je past volgens het stappenplan toe wat bij de onderwijsbehoefte van jouw TOS-leerling de beste aanpak is.
  • Je oefent de belangrijkste leesstrategieën als aanpak voor TOS-leerlingen door de 4 V’s toe te passen.
  • Je oefent hardopdenkend lezend (met een zelf meegenomen leestekst) de elementen uit het stappenplan, passend bij de onderwijsbehoefte van jouw TOS leerling (of gegeven casus).

Gedragsdoelen

  • Je past bij begrijpend leesteksten het stappenplan ‘Doeltreffend begrijpend lezen bij TOS-leerlingen’ toe.

Resultaat

  • Leerlingen met TOS komen tot een dieper tekstbegrip.

Voor wie: Leraren, remedial teachters en intern begeleiders in het basisonderwijs.

TOS begrijpend lezen - Amersfoort (online): 25 mei 2021 - 19.00 - 21.30 uur

€115,00 incl. BTW
Bestel nu!