Module: TOS en Sensorische Informatieverwerking (SI)

Welke invloed heeft Sensorische Informatieverwerking op de alertheid van een leerling? Signaleer SI-problematiek bij TOS-leerlingen, herken de 4 typen SI-verwerkers en weet welke begeleiding er mogelijk is.

Trainingsdoelen

  • Je hebt theoretische kennis over de 7 zintuigen en de invloed die deze hebben op de taalontwikkeling.
  • Je hebt kennis over het effect van SI- problematiek op de zone van alertheid en kent het belang van alertheid voor het kunnen leren.
  • Je herkent aan de hand van een overzichtskaart SI-problematiek, de 4 verschillende typen van SI-verwerkers.
  • Je leert werken met een signaleringslijst SI, en hebt kennis over de begeleidingsmogelijkheden.

Gedragsdoelen

  • Je herkent SI-problematiek bij de TOS-leerling.
  • Je bent je bewust van de gevolgen voor deze leerling en stemt je handelen hier op af.

Resultaat

De leerling met TOS én SI-problematiek kan beter leren en zich ontwikkelen.

Voor wie: Leraren, remedial teachters en intern begeleiders in het basisonderwijs.

TOS SI - Amersfoort (online): 3 juni 2021 - 19.00 - 21.30 uur

€115,00 incl. BTW
Bestel nu!