Module: TOS en co-morbiditeit

De deelnemer heeft een of meerdere leerlingen met TOS/ASS of een vermoeden van TOS/ASS in de klas of praktijk.

De deelnemer heeft vragen rondom de verschijningsvormen van TOS/ASS, het zichtbare gedrag:

Het kan opvallen dat een leerling:

 • niet of moeizaam tot werken komt, problemen heeft bij het zelfstandig doorwerken.
 • moeite heeft met taal en communicatie
 • hinder ondervindt van prikkels
 • moeite heeft met afstemmen
 • problemen met de informatieverwerking

Begeleid leerlingen met TOS/ASS op een effectieve manier. Krijg kennis en inzicht in de vaardigheden en onderwijsbehoefte van deze leerlingen.

Trainingsdoelen

 • Je kunt de onderwijsbehoefte van een leerling met TOS/ASS of een vermoeden van TOS/ASS verklaren vanuit de aangeboden theorie.
 • Je breidt jouw handelingsrepertoire uit om deze doelgroep beter te begeleiden en ze tegemoet te komen in hun onderwijsbehoefte.

Gedragsdoelen

 • Tijdens de bijeenkomst bespreken we de basistheorie van ASS en koppelen we dit aan TOS. Daarbij komen de theoretische verklaringsmodellen in het algemeen aan bod.
 • We maken een concrete vertaalslag van de theorie naar de eigen praktijk! Aan de hand van de informatie over kenmerkende taalaspecten, gaan we aan de slag met voorbeelden al dan niet uit de eigen praktijk.
 • Je herkent, ondersteunt en begeleidt jouw leerling met (een vermoeden van) TOS/ASS adequaat in de onderwijs-leersituatie.

Resultaat

 • Jouw leerlingen met (een vermoeden van) TOS/ASS worden op een effectieve manier begeleid.
 • Je hebt meer kennis en inzicht in de vaardigheden en de onderwijsbehoefte van jouw leerlingen.
 • Je sluit aan bij de behoefte en de praktijk van het alledaags onderwijs.

Voor wie: Leraren, remedial teachters en intern begeleiders in het basisonderwijs.

Dit product is uitverkocht